Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 24 Август 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на ИК "НАТАЛИЯ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин” в поземлен имот № 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали, УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона – изток, гр.Кърджали"


 Прочитания: 909 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign