Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 17 Декември 2018

На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №261 от 17.12.2018г., приложение към което е решение по ОВОС на “МЗ ИНВЕСТ” ООД гр. София за обект: :”Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ ХV - 78, в кв. 1, с.Главатарци, Община Кърджали - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ въз основа на одобрен ПУП-ПЗ със заповед №1437 от 17.12.2018г. на Кмета на Община Кърджали”


 Прочитания: 188 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти