Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 04 Февруари 2019

Решение № ХА-10 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин, в ПИ 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали (УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона - изток, гр.Кърджали) с възложител ИК "НАТАЛИЯ" ООД, гр.Кърджали


 Прочитания: 225 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти