Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 21 Март 2019

Решение № ХА-1-1/2019г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка., произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 662,465 дка. в землището на гр.Кърджали по Програма за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр.Кърджали, с възложител "Хармони 2012" ЕООД, гр.София


 Прочитания: 198 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти