Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 21 Март 2019

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.27.315, местност "Орта сая" с площ 10650 кв.м." по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 197 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти