Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 29 Март 2019

Решение № ХА-3 EО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ V 35, УПИ IX 238, УПИ XVI 928, кв. 78 по плана на Складова зона - Юг, гр.Кърджали", с възложител "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД


 Прочитания: 299 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign