Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за водоползване
 27 Март 2019

Разрешително № 31591240/07.03.2019г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с разрешена цел - "водоснабдяване за други цели". Титуляр на разрешителното: Община Кърджали


 Прочитания: 299 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign