Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 17 Май 2019

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД за реализиране на обект: „Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица” в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 75 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали