Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 28 Май 2019

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "АШКЪН 2019" ЕООД за реализиране на обект:„Изграждане на автоморга – площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, добиване на авточасти – втора употреба в поземлен имот № 40909.21.385 по КК на град Кърджали и парцел XVII-12, кв.5, гр.Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 156 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти