Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 03 Юни 2019

Решение № ХА-3 П/2019г. за прекратяване процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместна с оценката за съвместимост по внесено уведомление за инвестиционно предложение за "Селскостопанска сграда за отглеждане на ЕПЖ - до 50 броя крави и приплодите им и изграждане на сеновал, в имот №000116 по КВС на с.Кьосево, общ.Кърджали, обл.Кърджали, с възложител Фаик Шюкриев Халилов Прочитания: 149 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти