Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 18 Юни 2019

Решение № ХА-52 ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица, в имот с идентификатор 15216.17.15 по КК на с.Глухар, община Кърджали, обл.Кърджали", с възложител "ОСМ ОМЕГА" ЕООД


 Прочитания: 245 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign