Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 05 Август 2019

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект –язовир в имот с идентификатор 87672.33.7 (000059-стар номер), в землището на с.Ястреб, община Кърджали, с цел – „Аквакултури и свързаните с тях дейности”


 Прочитания: 118 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти