Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 09 Април 2021

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, с цел - "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", подобект: Пресичане на газопровод км 65,44 - км 65,55 с река Перперек, в имот с идентификатор 69852.28.24, в землището на с.Стремци, община Кърджали, област Кърджали


 Прочитания: 404 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign