Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 21 Май 2021

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – дере в имот с идентификатор 24445.17.50 и 55840.21.69, Дюшеме дере, Козлар дере, Бюйюк дере, Кичук дере, дере в имот с идентификатор 03499.35.379 и дере в имот с идентификатор 03499.40.492, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ (обект: Преносен газопровод Гърция – България“). Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават на адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" № 35, Басейнова дирекция ИБР - Пловдив


 Прочитания: 432 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign