Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 19 Август 2021

Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление от "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - язовир "Студен кладенец", с цел на водовземането: водоснабдяване за други цели и цел на ползването: изграждане на съоръжение - линейна инфраструктура, пресичаща воден обект язовир "Студен кладенец" /газопровод "Гърция - България" с диаметър DN800/. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок на адрес: гр.София, бул."Кн. Мария Луиза" № 22, Министерство наоколната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", Отдел "Управление на риска от наводнения"


 Прочитания: 264 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign