Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 31 Март 2022

Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление от "КАРП БГ" ЕООД за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир "Студен кладенец", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок на адрес: гр.София, бул."Кн. Мария Луиза" № 22, Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", Отдел "Управление на речните байсейни"


 Прочитания: 187 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign