Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 04 Април 2022

Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление от "ЕСЕТРА - КОМЕРС" ЕООД за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на язовир «Кърджали», с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок на адрес: гр.София, бул."Кн. Мария Луиза" № 22, Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", Отдел "Управление на речните байсейни"


 Прочитания: 255 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign