Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 21 Април 2022

Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление от "Хармони 2012" ЕООД за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир «Кърджали», с цел промишлено водоснабдяване, водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им и пожарогасене. Искания и възражения по смисъла на чл.64 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок на адрес: гр.София, бул."Кн. Мария Луиза" № 22, Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", Отдел "Управление на риска от наводнения"


 Прочитания: 54 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign