Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 15 Май 2023

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане: "Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия върху съществуващи сгради и върху прилежащия терен, находяща се в УПИ XL, кв. 22, в землището на с. Пепелище, с ЕКАТТЕ 55840, Община Кърджали", с възложител НЕБИ АНЪЛ.


 Прочитания: 229 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign