Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 15 Май 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №81, кадастрален район 318 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.


 Прочитания: 233 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign