Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 06 Юни 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I в кв. 90 по плана на град Кърджали и промяна на статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост", с възложител Община Кърджали.


 Прочитания: 251 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign