Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 09 Юни 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план - План за рагулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I - 3, кв. 116 а по плана на град Кърджали и промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.3 от публична общинска собственост в частна общинска собственост" с възложители Община Кърджали и Севилджан Салибрям Мехмед.


 Прочитания: 171 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign