Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 29 Септември 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация ПУП-ПР на УПИ XV-231, кв. 101, по плана на град Кърджали, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.


 Прочитания: 152 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign