Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 11 Октомври 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация ПУП-ПР на УПИ XVII-5286, УПИ XVIII-5285 и УПИ XX-5288,5289, кв.215 по плана на кв. Боровец, гр. Кърджали, общ. Кърджали", с възложител Община Кърджали.


 Прочитания: 178 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign