Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 23 Ноември 2023

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ IX, кв. 181 по ПУП на ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали (ПИ с идентификатор 40909.113.230 по КККР на гр. Кърджали)", с възложител Община Кърджали.


 Прочитания: 172 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign