Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 15 Март 2024

Уведомление за инвестиционно предложение за: "Площадка за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства в част от поземлен имот с идентификатор 65975.2.234, в местност "Екинлик" в землището на село Седловина, общ. Кърджали", с възложител "СЕЗИ-13" ЕООД.


 Прочитания: 98 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign