Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 18 Януари 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І, ІІІ, ІV, V в кв. 237 и УПИ І в кв.239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн.№ 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"


 Прочитания: 588 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign