Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 25 Февруари 2013

ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Сватбен салон с кухненски бокс", в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503


 Прочитания: 676 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign