Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 28 Февруари 2013

ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Смяна предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, в имот с идентификатор 40909.12.117 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503


 Прочитания: 605 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign