Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 18 Март 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ"Дени-Гюнер Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 40909.14.132 в Промишлена зона-Изток, гр.Кърджали"


 Прочитания: 697 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign