Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 17 Април 2013

ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта 40909.121.40, гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505


 Прочитания: 613 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign