Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 24 Април 2013

ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот № 40909.14.132 в Промишлена зона - Изток, гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505


 Прочитания: 815 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign