Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 09 Май 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Чилингир-55-Владко Чилингиров", с.Кирково, област Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба на моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и други вторични суровини, в поземлени имоти с идентификатор № 40909.122.80, № 40909.122.81 и № 40909.122.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали"


 Прочитания: 627 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign