Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 15 Май 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "АЛКОД" ЕООД, гр.Пловдив за реализирането на обект "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други отпадъци, в поземлен имот с идентификатор № 40909.122.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали"


 Прочитания: 667 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign