Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 05 Юни 2013

ОБЯВА на Община Кърджали за: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Интегриран план за възстановяване и развитие на град Кърджали", включващ три зони на въздействие: Зона с публични функции с висок обществен интерес, Зона със социален характер и Зона с потенциал за икономическо развитие.


 Прочитания: 348 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign