МЕНЮ
Кмет: инж. Хасан Азис
Правомощия на кмета
Зам.кмет: Веселина
      Тихомирова

Зам.кмет: Мюмюн Али
Зам.кмет: Тунджай
      Шюкрю

Зам.кмет: Катя Митовска
Приемни дни
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЗАМЕСТНИК КМЕТ: Тунджай Шюкрю

Автобиография на Тунджай Кабил Шюкрю
Заместник-кмет на Община Кърджали


Дата и място на раждане:
07.07.1970 г. в с. Широко поле, общ. Кърджали.

Образование:

Университет за национално и световно стопанство гр. София
Степен на образование: магистър „Публична администрация"

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", филиал „Любен Каравелов" гр. Кърджали
Степен на образование: бакалавър „Български език и Английски език"

МГУ „Св. Иван Рилски" гр. София, филиал Кърджали
Степен на образование: бакалавър „Минерални технологии"

ГПЧЕ „Христо Ботев" гр. Кърджали - английска паралелка

ОУ „Димитър Благоев" с.Широко поле общ. Кърджали

Трудов стаж:
01.2017г. - до момента - Заместник кмет на Община Кърджали;
02.2014г. - 01.2017г. -
Началник на ОС"Земеделие" - гр. Кърджали
02.2009г. - 02.2014г. - Частен бизнес в сферата на финансовите услуги
02.2004г. - 02.2009г. - Началник отдел „Административно и информационно обслужване" - в Общинска администрация Кърджали

11.2003г. - 02.2004г. - Общински съветник в Общински съвет - Кърджали избран от листата на ДПС
2002г. – 2003г. – Учител по английски език в ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода" - гр. Кърджали и в СОУ „Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград;
1998г. - 2002г. – Управител на фирма в сферата на търговията и услугите

Квалификация:
Удостоверение за успешно завършен семинар на тема - „Защита на квалифицираната информация" от Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация - 2005г.

Сертификат за използване на софтуерни приложения с отворен код по проект „Подкрепа за електронното правителство чрез свободен софтуер и софтуер с отворен код в общините в югоизточна Европа" на Програмата за развитие на ООН - 2006г.

Свидетелство за управление на МПС, кат."B","M"

Езикова подготовка: 
Английски език - успешно издържан тест TOEFL
Руски  език

Семейно положение:
Женен, с едно дете

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка