МЕНЮ
Кмет: инж. Хасан Азис
Правомощия на кмета
Зам.кмет: Веселина
      Тихомирова

Зам.кмет: Мюмюн Али
Зам.кмет: Тунджай
      Шюкрю

Зам.кмет: Катя Митовска
Приемни дни
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg
Best view in 1024x768+
with IE6+ or Mozzila Firefox


  ЗАМЕСТНИК КМЕТ: Катя Митовска

Автобиография на Катя Христова Митовска
Заместник-кмет на Община Кърджали

 

Дата и място на раждане: 28.06.1963 г. в гр Кърджали.

Образование:
10.1983г. – 09.1990г. - Висш институт по архитектура и строителство гр. София;
Степен на образование: магистър, строителен инженер
Специалност: Промишлено и гражданско строителство - Конструкции
09.1978г. – 07.1982г. - Техникум по строителство “Хр. Смирненски” гр. Кърджали;
Степен на образование: строителен техник
Специалност: Архитектура и строителство

Професионален опит:
30.12.2016 - до момента - Заместник-кмет на Община Кърджали;
03.2012г. - 29.12.2016г. - Началник отдел “Инвеститорски контрол и строителство” и Гл.инженер на Община Кърджали;
03.2008г. - 03.2012г. - Началник отдел “Строителство и екология” и Гл.инженер на Община Кърджали;
12.2004г. - 03.2008г. - Гл. експерт сектор”Инвеститорски контрол и строителство” при Община Кърджали;
11.2001г. - 10.2004г. - ИАП - Областно пътно управление – Кърджали, Главен експерт “Съоръжения“;

03.1997г. - 03.2002г. - Бюро по труда – Кърджали, Старши специалист;
04.1994г. - 01.1997г. - СД “Сисепстрой” – Кърджали, Строителен техник;
09.1982г. - 08.1983г. - Окръжно пътно управление – Кърджали, помощник строителен техник;

Членство в професионални организации:
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;

Други умения:
MS Office Word, Excel, Building Manager, Seizm, Auto CAD;

Езикова подготовка:
Руски език, Английски език.

Семейно положение:
Омъжена, с две деца.

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка