Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

Насоки за кандидатстване и приложения

 

Заповед №РД-02-14-603/01.06.2023г.

Насоки за кандидатстване

Документи за информация

Документи за кандидатстване

 2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign