Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Насоки за кандидатстване и приложения

 

Насоки за кандидатстване и приложения

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign