Панорамен изглед на Кърджали


Начало BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Примерни документи при промяна на обстоятелства за СС

 

Примерни документи при промяна на обстоятелства за СС

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign