Панорамен изглед на Кърджали


Начало Социални дейности Детска млечна кухня

Детска млечна кухня


Услугата „Детска кухня“ се предоставя за деца от 6 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Прави се регистрация на електронната платформа https://dmkkd.uslugi.io

Условия за записване в Детска млечна кухня


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign