Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи" Образци на документи

Декларации


Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за леки автомобили)

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (без леки автомобили)

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за плавателни средства)

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства (за въздухоплавателни средства)

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 29, ал.3 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъците

Заявление по чл. 25, ал.1 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци, на база количество отпадъци

 

Искания


Искане за прихващане или възстановяване

Искане за издаване на данъчна оценка

Искане за издаване на документи

 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign