Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДОБРИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ДУЙГУ ТРАНС ЕООД, СИДЕР РУЖИНОВ МАРТИНОВ, НЕВЕНА ХУБЕНОВА ПЕТРОВА, „КОНСТАНТ 2006”-ЕООД, „КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ”-ЕООД, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ, ТЕНЧО ПРОДАНОВ ТЕНЕВ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ, НЕРМИН МЕХМЕД АЛИ, ВЪЛЧО ИВАНОВ АНЧЕВ, КИРИЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА, ФЕВЗИ СЕЛИМ ФЕЙЗИ, ГЮЛТЕН ИБРЯМОВА КАДИРОВА, МЕХМЕД ИБРЯМОВ КАДИРОВ, ИБРАХИМ ИБРЯМОВ КАДИРОВ, СИЙКА ГЕОРГИЕВА ДЕЙЧЕВА, ШЕФИЕ ИБРЯМОВА СТИЛЯНОВА, МЕРГЮЛ АЛИ ЮСЕИН, РАМАДАН АЛИ БЕКИР, ЕМИЛ МИТКОВ БЕЛЕВ, БОГДАН ИВАЙЛОВ МАВРОДИНОВ, СЕВГИНАР МЕХМЕД МЕСТАН, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ, МИТКО ИВАНОВ ГРИГОРОВ, ЛЕЙЛЯ МУСТАФА БРАЙКОВА, ИВАН ТОНЧЕВ СТОИЛОВ, ЗДРАВКО НИКОЛОВ КАРАМАРКОВ, МИЛЧО СТЕФАНОВ СТАНЕВ, ИВАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА, АХМЕД МЮМЮН МЮМЮН, ЮКСЕЛ ЙЪЛМАЗ, НАРМИНА ИСМАИЛОВ ЕООД, МЮМЮН НЕШАД МУСТАФА, РИДВАН МУСТАФА МУСТАФА, ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ, „ДЕНИС - АЙФЕР ИЛЯЗ”-ЕТ, АЙФЕР МЮМЮНАЛИ АЛИ, РАДОСТИН МИТЕВ МИТЕВ, СЕМРА СЕБАХТИН ИДРИЗ, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА, СЕВДА ЮСЕИН АХМЕД, БАЙРИЕ СЕЛЯЙТИН ЮСЕИН и АЛИ СЕЛЯТИНОВ АХМЕДОВ.
 15 Ноември 2019г.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти