Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛВИЯ АРСОВА НАРТ, ФИДАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА, ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ, МАРТИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛНАР АХМЕД АПТУРАМАН, БОЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, ЕМБИЕ АХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИЗАР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, КОНСТАНТИН КОЛЕВ КАВРЪКОВ, ВАЛЕНТИН МИТКОВ МАНОЛЧЕВ, АХМЕД ТАХИРЮМЕР МЮМЮН, ЕВЕЛИН ВЕЛИНОВ ХАДЖИЕВ, БАЙСЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЮКСЕЛ МУСТАФА МЮМЮН, НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТРОВ, КАНАРЙА ЕРОЛ ТЮМЕН, ЕСИН ХАЛИМОВ ХАЛИЛОВ, „ФЕНИКС КОМЕРС” – ЕООД, КИРИЛ ТАШЕВ ЗГУРОВ, ТИНКА ИВОВА ГАЧЕВА, ГИНКА АНГЕЛОВА КЕРУШЕВА, СВЕТЛАНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА, РУЖА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА, ЛЕВЕНТ БЮЛЕНТ МЕХМЕД, „ОРФЕЙ ТУРИЗЪМ”- ЕООД, МАРИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, РОСИЦА МАНОЛОВА ЧЕРНЕВА, МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ АРИФ, ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА, ЕСМИРАЙ МЕСУТ МОХАМЕД, МИНА САВОВА ДОНЕВА, МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ МЕТОДИЕВ, РАШИТ КАРДАШЛАР, АДИЛ ШЕРИФОВ САДУЛОВ, „ИВ РОСИН” ЕООД приобретател на „ЕКСТРА ТЕКСТ – ИЛХАН ДУРМУШ” – ЕТ, ХАСАН СЮЛЕЙМАН ЕМИН, СТИЛЯН ИЛИАНОВ СИМОВ, БИЛГИН ШЕРИФ МУРАД, АХМЕД ШЕФКЕТ НУРИ
 19 Юли 2019г.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали