Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮСЕИН ХАЛИЛ БЕКИР, ХАФИЗЕ РАФЕТ МЕХМЕД, ИЗЕТ МУСТАФА ДУРГУД, ГЕНЬО СИМОВ ХУБЕНОВ, КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ, РУМЕН РАШКОВ ДИМОВ, СИНАН НАЗИФ УЗУН, КАДРИШЕН ВЕЛИ РАСИМ, НАСУФ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН, МУСТАФА ХАЛИБРАМ НУРИ, НАЗИМ ЗАБИТОВ НАЗИФОВ, БЕХЧЕТ ВЕЛИ АЛИ, МЮМЮН САДУЛОВ БЕКИРОВ, ЮЛИЯ МАРИНОВА СЕРАФИМОВА, БИЛЯНА ХРИСТОВА РАДОСЛАВОВА, СЛАВЧО ЯНКОВ МАРИНОВ, СЕЛЧУК ГЮР, ИКРАМ ИБРЯМ ИСМАИЛ, ЮЛИЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, ФИКРИЕ АКИФ МЕХМЕД, РУСКА ДИМИТРОВА АНТОНОВА, БИЛЯНА РАДЕВА БИЛИР, ГЮЛТЕН АЛИ САРАН, МЮМЮН РАМАДАН ШАБАН, АЛБЕН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ, БЕКИР САМИ АХМЕД, РАЙЧО МИТКОВ ХРИСТОВ, ГЮРЕЛ МЮМЮН БАЙРЯМ, НЕВРИЕ МЮМЮН МУСТАФА, БОЯН СИМОВ СЕМОВ, ШАБАН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ, МЮМЮН РАСИМ ДАУД, ФЕЙМЕ АХМЕД ХАЛИЛ, СЕБАХТИН МУРАД МУРАД, ЕВТИМ ДИМИТРОВ РАЙКОВ, КЕМАЛ ЮКСЕЛ АКИФ, САМЕТ САБРИ ФАРИ, МЮМЮН ХЮСЕИН МЮМЮН, РАШИТ МЮМЮН МУСТАФА, ЗЮЛФИЕ МЮМЮН ХАСАН, МЮНЮР МЮМЮН МЮМЮН, МЮРИФЕ МЮМЮН ХАФУЗДЖЕЛИЛ, ФИДАНКА ЕНЧЕВА МАРИНОВА и КОНСТАНТИН ТОДОРОВ КЬОСЕВ.
 14 Март 2023г.
 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign