Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАНЯ ИВАНОВА КАТРАНДЖЕВА – ЛАТУНОВА, МЕТИН БАЙРЯМАЛИ ИЗЕТ, МОНОЛИТ - ХИМ ЕООД, ПАВЕЛ ТОДОРОВ МИТКОВ, БАХТИШЕН МУСТАФА КЪЗЪЛЪРМАК, ЙОМЕР АЛТУНДАШ ЕООД, АУТО АКАУНТ ООД, ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАРЕВА, ТАНЯ ГАНЕВА БОЯНОВА, ЕЛЕНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА, РЕДВАН МЮМЮН МУРАД, МАЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА, НЕДЯЛКА МИТКОВА МАРИНОВА, АЙФЕР МЕХМЕДАЛИ УЧАР, АЛИОСМАН МЕХМЕДАЛИ ИСМАИЛ, СЕМРА МЕХМЕДАЛИ ФИЛДАГЪ, ДОНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА, ЕКАТЕРИНА ЯСЕНОВА ХРИСТОВА, МЮМЮН МОХАМЕД АХМЕД, КЕРИМЕ АКИФ СЕЛ, ИЛИЯ ИЛИЕВ СТАЙКОВ, МЮМЮН АХМЕД МЮМЮН, НЕБИБЕ ЮСЕИН АЛИОСМАН, КИЧКА ДЕЛЧЕВА СТАЛЕВА, СТЕФАН СЪБИНОВ МИЛЕВ, РАДКА МИТКОВА НИКОЛАЕВА, НИКОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛАЕВА, ЖЕЧКА МЕТОДИЕВА НЕДЕВА, МАРИАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ, СТАМЕН ПАВЛОВ ПАНАЙОТОВ, ТОМА ЛИЧЕВ ВАСИЛЕВ, ИВАН ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, ЕТ КОРАТ-РУМЕН КОСТАДИНОВ, ХАМДИ ЧЕТИН ЕООД, ДИМО ГЕОРГИЕВ ЧИЛИНГИРОВ, МУРАТ УЧАР ООД, КАДИР СЕЛЧУК ЕРГЕНЧ ЕООД, ИСА БЕЛЛИ ЕООД, МЕРИЧ ОРТАЧ ЕООД, ФУАТ МЕХМЕД САЛИФ, ГЮНАЙ ЮСЕИН ИЗЕТ, МИНА САВОВА ДОНЕВА, МУСТАФА САЛИФ ШАБАН, ТАНЕР ХАСАН ДЕНИЗ, СЕНИХА МЕХМЕДАЛИ ЮМЕР и БЕРКАНТ ЕМИН ХАСАН.
 26 Юни 2020г.
 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign