Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕВИНЧ РАМАДАН ОРМАНДЖИЕВА, ГЕОРГИ СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ, НАЗИФЕ РАСИМ ЮМЕР, ЦВЕТАН СТОЯНОВ НЕШЕВ, БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ ХАДЖИЕВ, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО ЕООД, ТАНЯ КОЛЕВА КАВРЪКОВА, МУЗАФЕР ИБРЯМ ХАЛИЛ, ДАНИЕЛА ГЕНЧОВА СТОЕВА, МАРЧО ДЕЛЧЕВ АНЧЕВ, СУЛТАН САЛИФ ХАСАН, ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ, АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ, БРИГИТА ДЕНИСЛАВОВА МОЛЛОВА, МАХМУД- МАХМУД ЮСЕИН - ЕТ, НИНА МЕТОДИЕВА БИЛЯНОВА, ЮЛИЯН БЕЛЕВ ТОДОРОВ, ХОРИЕ ХАЛИЛ АДЕМ, РОСИЦА БОЙКОВА МИХАЙЛОВА, ЕРКАН ИСМАИЛ СПОРЕЛИ, ГЮЛЮ ХАСАН ЮМЕР, ИВО ИЛИЕВ ДОНЕВ, ГАЛИНА ИВАНОВА КАРАПЕЕВА, НУРИ ДЖЕМАЛ НУРИ, ХАЛИЛ НУРИ ХАСАН, ЕРОЛ ЮСУФ РЕДЖЕБ, ЕМИЛИЯ ЧЕНКОВА ЯНУАРОВА, МАЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА, ИВАН СТЕФАНОВ УСТОВ, ДЖАРИЯ МЮМЮН АХМЕД, МУСТАФА БАЙРЯМ МЮМЮН, НЕВЕН ХРИСТОВ МИНЧЕВ, ЕЛИФ ХАЙРУЛА ЕМУРЛА, ДУРАН МЕХМЕД МУСТАФА, САМИ МУСА ХАБИБ, АНЖЕЛА ИЛИЕВА ВАНЧЕВА, АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА, ЙЪЛМАЗ НИЯЗИ МЕМИШ.
 20 Август 2019г.
 


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали