Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕРМИН ЕМУРЛОВА РЕДЖЕБОВА, АКСИСТ 3 ООД, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ ЕМИЛОВ НАЛБАНТОВ, АНА БЕЧЕВА НАЛБАНТОВА, ЮСЕИН ИСМАИЛ ЮСЕИН, ШЕНОЛ ЮСЕИН САДУЛА, ЮСЕИН ХАСАН АПТУЛА, ШЕНОЛ ЮСУФ ТАХИР, РАНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ЕООД, СЪН КАЛЪР ООД, НИКОЛАЙ РУСКОВ ДИМИТРОВ, ХАБИБЕ ИБРАХИМ ИСМАИЛ, ИБРАХИМ ИСМАИЛ ОСМАН, ОГНЯН ИГНАТОВ ТОШЕВ, НУРШЕН НАЗИФ МУСТАФА, ПЕТЯ ПЕТРОВА ВАНЧЕВА-СЕНЕЗЕ, ПЕТКО НИКОЛАЕВ КАНТАРДЖИЕВ, ШЕНОЛ РЕШАД ЧОКОЙ, КЯЗИМ РЕДЖЕБ ФЕЙЗИ, ФЕЙЗИ РЕДЖЕБ ФЕЙЗИ, ХАСАН РАМИС КЯМИЛ, СЕЛЯМИ САМИ АПТИНЕБИ, ОРХАН ДЖЕМАЛ ЮМЕР, МЮРФЕ АПТИ АЛИ, САБАХТИН АЛИ ЮСУФ, ЕВЕЛИНА АНАСТАСОВА БИЛЯНОВА-ПЕТРОВА, ТЮЛЯЙ ОРХАН ИСМАИЛ, ЕРДАН ФИКРИ НУРИ, АЙШЕ МЕРТКАН, ТАМЕР ГЮЛТЕКИН ЛЮТВИ, СЕВДА МИНЧЕВА ИВАНОВА, ФЕДАИ ЮМЕР ХАЛИЛ, НЕВРИЕ ХАСАН САЛИ, ДУРГАДЪН ХАЛИЛ ИЗЕТ, ФИКРИЕ ХАЛИД АХМЕД, ЗЕКЕРИЯ АХМЕД АЛИ, ШЕНОЛ ЮСЕИН БАЙРЯМ, СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ХАРИТЕВА, ВЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, САМЕТ ИЛЯЗ ХАЛИЛ, ХЮРЮ ИСА ХАЛИЛ, АЛИОСМАН РАМАДАН РАМАДАН, ФАХРИ ИЛЯЗ МЮМЮН, РАЙЧО ТАШЕВ АНГЕЛОВ, СУРАЙ ГАНКОВ НАЗИМОВ, ТЕФИК ЮСЕИН ХАСАН, ШЮКРИЕ ФАТМЕ МЕХМЕД, ЕМИНЕ ФАТМЕ МАРИНОВА, СЕНАЙ АХМЕД АХМЕД, ФИКРИ ДЖАФЕР ЮСЕИН, СТЕФАН КОСТАДИНОВ СПАСОВ, СВЕТОСЛАВ МАРТИНОВ КОВАЧЕВ, АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ, АКИФ ТЮРКЯН МЮМЮН, ЕРОЛ ФИКРИ НУРИ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ АГЕЛОВ, ТИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА, МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА, СТАНИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ, ВЕЛИНА ТОДОРОВА КОСТОВА, ОРЛИН МИХАЛЕВ ДИМИТРОВ, НАДЯ ХРИСТОВА ДЖАНДАН, ФИРДЕС ОСМАН АХМЕД, НЕШО ИВАНОВ НЕШЕВ, ЯНКО ИВАНОВ АТАНАСОВ, АХМЕТ СЕЛИМ БАЛТАШ ЕООД, НЕДЖИБЕ МЕХМЕДАЛИ ХАМЗА, АЛИ АЛИ УСТА, НИНА НИКОЛОВА МЕСТАНОВА, ОГНЯН АЛБЕНОВ ХРИСТОВ, НЕДИМ МЕХМЕД КАРАГЬОЗ, НАДЯ ТЕНЕВА ИВАНОВА, ЕЛИСАВЕТА МЛАДЕНОВА ХИРМЕР, РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ, ОКТАЙ БЕХЧЕТ САЛИ, ШАЗИЕ ЕМИН АХМЕД, НЕФИЗЕ БЕЙСИМ МЕХМЕДАЛИ, ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА, РАМАДАН РАМАДАН АКИФ НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ ХРИСТОВ, ЯКИМ ЯКИМОВ ЯНКОВ, НАИМ ТАСИМ РАСИМ, БИЕНЧ ТАСИМ РАСИМ, ЮЛИЯ РАЙЧЕВА ЙОСИФОВА, АЙШЕ ЕЮБ ИСМАИЛ, НЕДЖАТИН РЕДЖЕБ МУРАД, МАЯ ХУБЕНОВА МАРТИНОВА, ИЗЕТ МУСТАФА ДУРГУД, НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ АД, ХАЗИМ МЕХМЕД АХМЕД, АННА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА-ДЕЛЕВА и СМАЙЛ МОБАЙЛ ООД.
 15 Февруари 2021г.
 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign