Панорамен изглед на Кърджали


Начало Дирекция "Местни приходи"

Съобщения по чл.32 от ДОПК


СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕЛАЙТИН РУШАН РАСИМ, АШКЪН НИЯЗИ ХАЛИЛ, ХАСИБ ЗЛАТКОВ ПАЛАЗОВ, БИРХАН САЛИ МЕХМЕД, АХМЕД ФАХРИ ВЕЛИ, БАЙРЯМ БАЙРЯМ ЮСЕИН, БЕЙСИМ МЮМЮН ДЖЕМАЛ, УМУТ АЛТЪНАЙ ОСМАН, БАХРИЕ АДЕМ ОСМАН, ШАКИР СЕБАХТИН АРИФ, АЙТЕН МИТКОВА АНГЕЛОВА, ИБРАХИМ АЙДЪН ИБРЯМ, ОРХАН ХАЛИЛ ИСМАИЛ, БИЛГИН КАДРИШЕН БАЙРЯМ, РОСИЦА ФАНКОВА БАЙРАКТАРОВА, БОРИС СЪБЕВ БАЙРАКТАРОВ, МЕХМЕТ ХАЛИЛ ФЕЙЗИ, ФИЛИП ЩИЛЯНОВ АНГЕЛОВ, ЯНКА ДИНКОВА ЛЮБЧЕВА, СЕВЯН ДИНКОВ ЛЮБЧЕВ, СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ ЛАЛОВ, НИКОЛАЙ ГОГОВ ЛАЛОВ, ЮКСЕЛ АНОВ ЛАЛОВ, ДЖЕСУР ШИБИЛ ИВАНОВ, РАМИС ШИБИЛОВ ИВАНОВ, КИРЧО БОРЯНОВ ИВАНОВ, МИЛКА ХАРИЗАНОВА ТРИФОНОВА, СЕЗГИН ИЛДЪЗ МУСТАФА, ТУНДЖАЙ НИКОЛАЕВ ХАРИТОНОВ, ЕЛЕНА ИВАНОВА РУМЕНОВА, ЕРОЛ ЮМЕР ЮСЕИН, ОРХАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, РАСИМ ЕРТАН РАСИМ, БЕЛОМОРСКИ ЕООД, ВАСИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ДЖЕМ НАЗМИ ДУРМУШАЛИ, ФЕРХУНДЕ МЕХМЕД САЛИ, РУМЕН ЮРИЕВ АСЕНОВ, СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ, ДАГМАР СЕМЕРДЖИЕВА и ДЖЕМАЛ АХМЕД БЕКИР.
 20 Юни 2024г.
 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign