Панорамен изглед на Кърджали


Начало Нормативни документи Отчети

Отчети

 

Протокол от 01.02.2024г. за безстопанствени кучета на територията на община Кърджали за 2023 г.
Енергийна ефективност
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2023 г.
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2022 г.
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2021 г.
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2020 г.
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2019 г.
Отчет за изразходвани субсидии и компенсации за 2018 г.
Отчет на изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на Община Кърджали за 2015 г.
Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.
Отчет за изпълнение на Програмата за образователна интеграция на децата от етническите малцинства 2012 г. - 2015 г.
Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Кърджали за първото полугодие на 2016 г.
Отчет за изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Кърджали за периода 2012 г. - 2015 г.
Отчет за изпълнението на Общинския план за младежта за 2015 г.
Отчет за изпълнението на Плана за приватизация през 2015 г.
Отчет за културния календар на община Кърджали за 2015 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.
Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кърджали за 2015 г.
 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign