Панорамен изглед на Кърджали


Начало Образование и култура

Детски градини


 

На територията на Община Кърджали функционират 23 детски градини с целодневна организация на работа за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. В седем от детските заведения функционират яслени групи за деца от 10 месечна възраст до навършване на 3 години.  С Решение на Общински съвет – Кърджали в четири населени места са разкрити детски градини с полудневна организация на работа. Детските градини са институции, в които се полагат основите за учене през целия живот.
За децата в предучилищният сектор се грижат екипи от квалифицирани специалисти: педагози и помощен персонал.Те осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта. В детските градини на Кърджали – град се предлагат допълнителни педагогически дейности по желание на децата и родителите- английски език, народни и модерни танци, бойни изкуства, футбол и арт клубове.


по ред

Детска градина

Местонахождение
град/село

Брой деца в детска градина

Брой групи

1.

ДГ ”Райна Княгиня”

гр. Кърджали

356

10 градин ски + 2 яслени

2.

ДГ ”Орфей”

гр. Кърджали

153

4 градински + 2 яслени

3.

ДГ ”Детелина”

гр. Кърджали

136

5 градински + 1 яслени

4.

ДГ ”В.Н. и Любов”

гр. Кърджали

243

6 градински +2 яслена

5.

ДГ ”Щастие”

гр. Кърджали

177

4 градински + 2 яслени

6.

ДГ ”Максим Горки”

гр. Кърджали

180

5 градински + 1 яслена

7.

ДГ ”Чайка”

гр. Кърджали

202

6 градински

8.

ДГ ”Здравец”
ДГ с. Глухар

гр. Кърджали

153

5 градински + 1 изнесена група с.Глухар

9.

ДГ ”Баба Тонка”

гр. Кърджали

153

5 градински

10.

ДГ ”Дъга”

гр. Кърджали

150

6 градински

11.

ДГ ”Ян Бибиян”

гр. Кърджали

144

5 градински + 1 яслена

12.

ДГ ”Пчеличка” 
ПДГ с. Бели пласт

с. Три могили

19
9

1 градинскa
1 ПДГ

13.

ДГ ”В.Пеева”

с. Бойно

16

1 градинскa

14.

ДГ ”В. Терешкова”

с. Костино

16

1 градинскa

15.

ДГ ”Делфини”

с. Опълченци

20

1 градинскa

16.

ДГ ”Снежанка”
ПДГ с. Ненково

с. Енчец

36
6

2 градински+
ПДГ

17.

ДГ ”Пролет”

с. Рани лист

24

1 градинскa

18.

ДГ ”Знаме на мира”

с. Чилик

19

1 градинскa

19.

ДГ ”Кокиче”

с. Мост

47

2 градински

20.

ДГ ”Мечо Пух” 
ДГс. Мургово
ДГ с. Звиница
ПДГ с. Жинзифово

с. Чифлик

52

8

3 градински

+
1 ПДГ

21.

ДГ ”Слънчев рай”
ДГ с. Миладиново
ДГ с. Конево

с. Перперек

69

4 градински

22.

ДГ ”Мики Маус”
ДГ с. Ястреб
ДГ с. Горна крепост

с. Стремци

38

3 градински

23.

ДГ ”Славейче”
ДГ с. Скалище
ПДГ с. Звезделина

с. Широко поле

44

6

3 градински
+
ПДГ

 

Правилници за дейността на детските градини в общ. Кърджали


Правилник за дейността на ДГ “БАБА ТОНКА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “Здравец” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ ”ДЪГА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ ”ДЕТЕЛИНА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЯН БИБИЯН” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “МАКСИМ ГОРКИ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ „ОРФЕЙ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЩАСТИЕ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ЧАЙКА” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” - гр. Кърджали

Правилник за дейността на ДГ “Делфини” - с. Опълченско

Правилник за дейността на ДГ “Детски рай” - с. Солище

Правилник за дейността на ДГ ”Пчеличка” - с. Три могили

Правилник за дейността на ДГ ”Пролет” - с. Рани лист

Правилник за дейността на ДГ “Снежанка” - с. Енчец

Правилник за дейността на ДГ “В.Терешкова” - с. Костино

Правилник за дейността на ДГ „Знаме на мира” - с. Чилик

Правилник за дейността на ДГ „Слънчев рай” - с. Перперек

Правилник за дейността на ДГ „Мечо пух” - с. Чифлик

Правилник за дейността на ДГ "Мики Маус" - с. Стремци

Правилник за дейността на ДГ “Славейче” с. Широко поле

Правилник за дейността на ДГ “Кокиче” - с. Мост

Правилник за дейността на ДГ “Вела Пеева” - с. Бойно

Други документи за детските градини в гр.Кърджали


Правила за определяне на работните заплати на директорите на общински целодневни детски градини и обединени детски заведения

Заповед за определяне на работните заплати на директорите на Целодневните детски градини на територията на Община Кърджали

 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти