Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общинска собственост Земеделие

Земеделие

 

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2018/2019 г.
 28 февруари 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2017/2018г. от 18.05.2017г.
 30 май 2017г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2017/2018 г.
 06 март 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2016/2017г. от 27.04.2016г.
 09 май 2016г.
Допълнение към списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 15 април 2016г.
Заповед №245/10.03.2016г. за забрана на паша
 16 март 2016г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 29 февруари 2016г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 15.09.2015г.
 28 септември 2015г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2015/2016 г.
 24 юли 2015г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 20.04.2015г.
 01 юни 2015г. 01-06-2015
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 21.05.2015г.
 01 юни 2015г.
 2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign