Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общинска собственост Земеделие

Земеделие

 
Заповед №925/15.09.2020г. относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за стопанската 2020/2021г.
 30 септември 2020г.
Списък на маломерните имоти от ОПФ на Община Кърджали за предоставяне под наем без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 год. и Заявление
 30 септември 2020г.
Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021 год.
 02 март 2020г.
Съобщение и Заявление
 02 март 2020г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2019/2020г. от 22.04.2019г.
 17 май 2018г.
Съобщение и Заявление
 01 март 2019г.
Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 год.
 01 март 2019г.
График на заседанията на комисиите по землища във връзка със Заповед № РД-11-149/03.08.2018г.
 09 август 2018г.
Заповеди по чл.37в ал.4
 18 декември 2018г.
Заповед № РД-11-149/03.08.2018г. относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици и/или ползватели за ползване на земеделски земи в землищата на Община кърджали за стопанската 2018/2019г.
 09 август 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2018/2019г. от 17.05.2018г.
 29 май 2018г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2018/2019 г.
 28 февруари 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2017/2018г. от 18.05.2017г.
 30 май 2017г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2017/2018 г.
 06 март 2018г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали за стопанската 2016/2017г. от 27.04.2016г.
 09 май 2016г.
Допълнение към списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 15 април 2016г.
Заповед №245/10.03.2016г. за забрана на паша
 16 март 2016г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
 29 февруари 2016г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 15.09.2015г.
 28 септември 2015г.
Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в община Кърджали през стопанската 2015/2016 г.
 24 юли 2015г.
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 20.04.2015г.
 01 юни 2015г. 01-06-2015
Протокол за индивидуално разпределение на мери, пасища и ливади по землища в oбщина Кърджали от 21.05.2015г.
 01 юни 2015г.
 2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign