Панорамен изглед на Кърджали


Начало План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.

СЪОБЩЕНИЯ

 

Покана за обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали
 15 юли 2022г.
Покана за участие в обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Кърджали
 15 юли 2022г.
Покана за представяне на предложения за проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на ПИРО-Кърджали
 23 март 2022г.
Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.03.2022 г.

Покана за обществено обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО-Кърджали
 16 март 2022г.
Покана за участие в обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО- Кърджали
 07 март 2022г.
Икономическото и териториалното развитие на община Кърджали във фокуса на работна среща с местния бизнес
 02 септември 2021г.
Работна среща с представители от сфера „Образование”
 02 септември 2021г.
Работна среща с представители на сфери „Култура” и „Туризъм”
 02 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.

 2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign