Панорамен изглед на Кърджали


Начало План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.

СЪОБЩЕНИЯ

 

Справка за постъпили предложения
 14 септември 2022г.
Протокол от обществено обсъждане, проведено на 20.07.2022г.
 14 септември 2022г.
Покана за обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали
 15 юли 2022г.
Покана за участие в обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Кърджали
 15 юли 2022г.
Покана за представяне на предложения за проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на ПИРО-Кърджали
 23 март 2022г.
Протокол от обществено обсъждане, проведено на 21.03.2022 г.

Покана за обществено обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО-Кърджали
 16 март 2022г.
Покана за участие в обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО- Кърджали
 07 март 2022г.
Икономическото и териториалното развитие на община Кърджали във фокуса на работна среща с местния бизнес
 02 септември 2021г.
Работна среща с представители от сфера „Образование”
 02 септември 2021г.
Работна среща с представители на сфери „Култура” и „Туризъм”
 02 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.
Покана за участие в работна среща
 01 септември 2021г.

 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign