Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация -Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” -2014-09-09


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация -Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” -2014-09-09

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация -Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” -2014-09-20

Отговор на запитване -2014-10-02

Писмо до участниците -2014-11-04

Протокол №1-2014-11-04

Уведомление за провеждане на открито заседание за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация - Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” -2014-11-19

Протокол№2 -2014-11-27

Протокол№3 -2014-12-03

Решение№1144/02.12.2014 за избор на изпълните на обществена поръчка с предмет:„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Общинска администрация - Кърджали по проект „Общинска администрация Кърджали - професионална, ефективна и ефикасна” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, открита с Решение № 866/08.09.2014 г. на Кмета на Община Кърджали и допълнено с Решение (за промяна) № 909/19.09.2014 г. -2014-12-03


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign