Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1067/2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” -2016-08-31


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на „национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” -2016-09-07

Решение за прекратяване -2016-10-05


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign